THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 47
Số lượt truy cập: 4733810
QUANG CÁO
NĂM HỌC 2016-2017

TỔ KHOA HỌC TỰ NHIÊN

HOẠT ĐỘNG TỔ KHTN

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM HỌC 2016-2017

KẾ HOẠCH DỰ GIỜ - THAO GIẢNG

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHUYÊN ĐỀ

+  KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN

BÁO CÁO SƠ KẾT HKI

BÁO CÁO TỔNG KẾT NĂM HỌC

 

KẾ HOẠCH THÁNG

Tháng 8

Tháng 11

Tháng 02

Tháng 9

Tháng 12

Tháng 3

Tháng 10

Tháng 01

Tháng 4

 

KẾ HOẠCH TUẦN

Tuần 01

Từ  17/8/16 đến  22/8/16

Tuần 02

Từ  24/8/16 đến  29/8/16

Tuần 03

Từ 31/8/16 đến 05/9/16

Tuần 04

Từ  12/9/16 đến 17/9/16

Tuần 05

Từ 19/9/16 đến 24/9/16

Tuần 06

Từ  26/9/16 đến 01/10/16

Tuần 07
Từ  03/10/16 đến 08/10/16
Tuần 08
Từ  10/10/16 đến 15/10/16

Tuần 09

Từ  17/10/16 đến 22/10/16

Tuần 10

Từ  24/10/16 đến 29/10/16

Tuần 11

Từ  31/10/16 đến 05/11/16

Tuần 12

Từ  07/11/16 đến 12/11/16

Tuần 13

Từ  14/11/16 đến 19/11/16

Tuần 14

Từ  21/11/16 đến 26/11/16

Tuần 15

Từ 28/11/16 đến 03/12/16

Tuần 16

Từ  5/12/16 đến 10/12/16

Tuần 17

Từ 12/12/16 đến 17/12/16

Tuần 18

Từ  19/12/16 đến 24/12/16

Tuần 19

Từ 26/12/16 đến31/12/16 

Tuần 20

Từ02/01/17 đến 07/01/17 

Tuần 21

Từ 09/01/17đến 14/01/17 

Tuần 22

Từ 16/01/17đến 21/01/17 

Tuần 23,24

Từ 23/01/17đến 04/02/17 

Tuần 25

Từ 06/02/17đến 11/02/17

 Tuần 26

Từ 13/02/17đến 18/02/17

Tuần 27

Từ 20/02/17đến 25/02/17 

Tuần 28

Từ 27/02/17đến 04/3/17 

 Tuần 29

Từ 06/3/17đến 11/3/17 

Tuần 30

Từ 13/3/17đến 18/3/17  

Tuần 31

Từ 20/3/17 đến 25/3/17  

 Tuần 32

Từ 27/3/17 đến 31/3/17 

Tuần 33

Từ 02/4/17 đến 7/4/17  

Tuần 34

Từ 10/4/17 đến 15/4/17  

 Tuần 35

Từ 17/4/17 đến 22/4/17  

Tuần 36

Từ 24/4/17 đến 29/4/17   

Tuần 37

Từ 01/5/17 đến 06/5/17  

 Tuần 38

Từ 08/5/17 đến 13/5/17  

 Tuần 39

Từ 15/5/17 đến 20/5/17   

 Tuần 40

Từ 22/5/17 đến 27/5/17 

 

 

 

Lên đầu trang
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
HT: Phạm Thị Hạnh 
Trương Thị Thanh Huyền 
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


BẢN QUYỀN THUỘC VỀ TRƯỜNG THCS LỘC THỦY
Địa chỉ: HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 0523.882872 * Email: thcslocthuy@lethuy.edu.vn