THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 68
Số lượt truy cập: 5066470
QUẢNG CÁO
NĂM HỌC 2016-2017

TỔ KHOA HỌC TỰ NHIÊN

HOẠT ĐỘNG TỔ KHTN

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM HỌC 2016-2017

KẾ HOẠCH DỰ GIỜ - THAO GIẢNG

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHUYÊN ĐỀ

+  KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN

BÁO CÁO SƠ KẾT HKI

BÁO CÁO TỔNG KẾT NĂM HỌC

 

KẾ HOẠCH THÁNG

Tháng 8

Tháng 11

Tháng 02

Tháng 9

Tháng 12

Tháng 3

Tháng 10

Tháng 01

Tháng 4

 

KẾ HOẠCH TUẦN

Tuần 01

Từ  17/8/16 đến  22/8/16

Tuần 02

Từ  24/8/16 đến  29/8/16

Tuần 03

Từ 31/8/16 đến 05/9/16

Tuần 04

Từ  12/9/16 đến 17/9/16

Tuần 05

Từ 19/9/16 đến 24/9/16

Tuần 06

Từ  26/9/16 đến 01/10/16

Tuần 07
Từ  03/10/16 đến 08/10/16
Tuần 08
Từ  10/10/16 đến 15/10/16

Tuần 09

Từ  17/10/16 đến 22/10/16

Tuần 10

Từ  24/10/16 đến 29/10/16

Tuần 11

Từ  31/10/16 đến 05/11/16

Tuần 12

Từ  07/11/16 đến 12/11/16

Tuần 13

Từ  14/11/16 đến 19/11/16

Tuần 14

Từ  21/11/16 đến 26/11/16

Tuần 15

Từ 28/11/16 đến 03/12/16

Tuần 16

Từ  5/12/16 đến 10/12/16

Tuần 17

Từ 12/12/16 đến 17/12/16

Tuần 18

Từ  19/12/16 đến 24/12/16

Tuần 19

Từ 26/12/16 đến31/12/16 

Tuần 20

Từ02/01/17 đến 07/01/17 

Tuần 21

Từ 09/01/17đến 14/01/17 

Tuần 22

Từ 16/01/17đến 21/01/17 

Tuần 23,24

Từ 23/01/17đến 04/02/17 

Tuần 25

Từ 06/02/17đến 11/02/17

 Tuần 26

Từ 13/02/17đến 18/02/17

Tuần 27

Từ 20/02/17đến 25/02/17 

Tuần 28

Từ 27/02/17đến 04/3/17 

 Tuần 29

Từ 06/3/17đến 11/3/17 

Tuần 30

Từ 13/3/17đến 18/3/17  

Tuần 31

Từ 20/3/17 đến 25/3/17  

 Tuần 32

Từ 27/3/17 đến 31/3/17 

Tuần 33

Từ 02/4/17 đến 7/4/17  

Tuần 34

Từ 10/4/17 đến 15/4/17  

 Tuần 35

Từ 17/4/17 đến 22/4/17  

Tuần 36

Từ 24/4/17 đến 29/4/17   

Tuần 37

Từ 01/5/17 đến 06/5/17  

 Tuần 38

Từ 08/5/17 đến 13/5/17  

 Tuần 39

Từ 15/5/17 đến 20/5/17   

 Tuần 40

Từ 22/5/17 đến 27/5/17 

 

 

 

Lên đầu trang
TÌM KIẾM


Hỗ trợ trực tuyến
Phạm Thị Hạnh
Phạm Thị Hạnh
Hiệu trưởng
Nguyễn Văn Hòa
Nguyễn Văn Hòa
Admin
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


TRƯỜNG THCS LỘC THỦY - HUYỆN LỆ THỦY, TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 0232.3882872 - Email: thcslocthuy@lethuy.edu.vn
Developed by Phạm Xuân Cường. Tel: 0912.037911 - Mail: cuonggiaoduc@gmail.com