THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 94
Số lượt truy cập: 2058491
QUANG CÁO
Công khai tài chính năm 2016 (NSNN và nguồn khác) 10/5/2017 3:20:50 PM
http://tempuri.org/tempuri.html

CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU – CHI NGUỒN NSNN, NGUỒN KHÁC

Năm 2016 (Tính đến 31/12/2016)

(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị dự toán trực tiếp sử dụng kinh phí NSNN)

Đơn vị tính: Đồng

 

Số TT

Chi tiêu

Số liệu báo cáo

 quyết toán

Số liệu quyết toán được duyệt

A

Dự toán thu

 

 

I

Tổng  thu theo dự toán giao

2.068.708.856

2.068.708.856

1

Trong đó gồm dự toán năm 2016 giao là

1.743.000.000

              1.743.000.000

Kinh phí tự chủ năm 2015 chuyển sang

9.504.381

9.504.381

 

Kinh phí đã sử dụng đến 31/01năm sau

 

2.123.220.671

 

            2.123.220.671

 

Số dư tại thời điểm 31/01được chuyển sang năm sau

 

0

 

0

 

Kinh phÝ cÊp bï häc phÝ

 

 

 

 + Kinh phí bổ sung

200.000.000

200.000.000

 

 + KP MS thiết bị tin học.

200.000.000

200.000.000

 

 + Hổ trợ học sinh con hộ nghèo theo QĐ112/TTCP

 

 

 

Kinh phí tiết kiệm 10% kiềm chế lạm phát, và giảm dự toán

19.000.000

19.000.000

2

Số thực rút tại kho bạc

2.015.020.081

2.015.020.081

3

Dự toán còn lại

0

                                 0

4

Tổng kinh phí sử dụng năm 2015

2.015.020.081

2.015.020.081

II

Thu sự nghiệp

82.841.000

82.841.000

 

1. Thu học phí 

42.425.000

42.425.000

 

3. Thu ôn luyện, học thêm

24.866.000

                24.866.000

 

4. Thu phí xe đạp

15.550.000

                  15.550.000

III 

Thu hộ

Số dư năm 2015 chuyển sang

0

0

 1

. Thu tiền nước uống

0

0

2

Giấy kiểm tra

0

0

 

Thu trong năm học : 2015-2016

33.363.475

33.363.475

1

Giấy kiểm tra

10.250.000

10.250.000

2

Tiền nước uống

10.250.000

10.250.000

3

Bảo hiểm

6.713.475

6.713.475

4.

Tiền thẻ bạn đọc xây dựng thư viện

6.150.000

6.150.000

 5

Kinh phí PGD

0

                                     0

 

Tổng thu +MS

 

 

 

Số đã chi trong năm các loại chi hộ

33.363.475

33.363.475

1

Giấy kiểm tra

10.250.000

10.250.000

2

Tiền nước uống

10.250.000

10.250.000

3

Bảo hiểm

6.713.475

6.713.475

4.

Tiền thẻ bạn đọc xây dựng thư viện

6.150.000

6.150.000

 5

Kinh phí PGD

0

                                       0

 

Các loại quỹ chi hộ còn tồn quỹ chuyển sang năm 2015

                             0

0

1

Giấy kiểm tra

                              0

0

2

Tiền nước uống

0

0

3

Bảo hiểm

0

0

B

Quyết toán ngân sách nhà nước

2.229.087.971

2.229.087.971

 

Mục 6000  - TM  6001

1.076.413.760

1.076.413.760

 

Mục 6050  - TM  6051

15.385.590

15.385.590

 

                  - TM 6049              

5.939.520

5.939.520

 

                  -TM 6099

17.092.500

17.092.500

 

Mục 6100  - TM  6101

23.794.980

23.794.980

 

                  - TM 6106

0

0

 

                  - TM  6107

5.712.000

5.712.000

 

                  - TM  6112

277.837.683

277.837.683

 

                  - TM  6113

4.284.000

                            4.284.000

 

                  - TM  6115

118.986.591

118.986.591

 

TM  6117

8.240.835

8.240.835

 

TM  6149

6.419.200

6.419.200

 

TM 6199

0

0

 

Mục 6200  - TM  6201

0

0

 

Mục 6250  - TM  6257

1.000.000

1.000.000

 

                         - TM  6299

9.370.000

9.370.000

 

Mục 6300  - TM  6301               

227.788.022

227.788.022

 

                  - TM  6302

36.947.732

36.947.732

 

                  - TM  6303

24.689.005

24.689.005

 

                  - TM  6304             

12.315.911

12.315.911

 

Mục 6400 - TM  6449            

1.200.000

1.200.000

 

Mục 6500 - TM  6501             

5.163.823

5.163.823

 

                              - TM  6502             

2.405.000

2.405.000

 

Mục 6550 - TM  6551              

4.948.457

4.948.457

 

                 - TM   6552

53.537.800

53.537.800

 

- TM   6553

2.582.500

2.582.500

 

                 - TM  6599

3.430.994

3.430.994

 

Mục 6600 - TM  6601                

242.220

242.220

 

TM  6612               

0

0

 

            - TM   6617

3.020.087

3.020.087

 

                 - TM   6618               

3.600.000

3.600.000

 

                 - TM   6649              

3.040.000

3.040.000

 

 - TM   6658               

5.670.000

5.670.000

 

                  - TM  6699

850.000

850.000

 

Mục 6650 - TM   6651               

0

0

 

- TM   6652               

0

0

 

Mục 6700 - TM  6701

539.000

539.000

 

                  - TM  6702

300.000

300.000

 

                  - TM  6703

480.000

480.000

 

                  - TM  6704

5.520.000

5.520.000

 

- TM  6799

10.692.439

10.692.439

 

- TM  6912

8.550.000

8.550.000

 

TM  6917

11.864.000

11.864.000

 

TM  6949

28.333.000

28.333.000

 

Mục 7000  - TM 7001

0

0

 

                  - TM 7003

2.807.000

2.807.000

 

                  - TM 7004

2.000.000

2.000.000

 

                  - TM 7006

409.000

409.000

 

                  - TM 7049

22.280.000

22.280.000

 

Mục 7750  - TM 7758

0

0

 

                   - TM  7799

           5.592.500

           5.592.500

 

Mục 9050 - TM 9062

38.000.000

38.000.000

 

TM 9099

129.830.000

129.830.000

 

Kinh phí ghi thu, ghi chi học phí

 

 

C

Quyết toán chi nguồn khác

116.204.475

116.204.475

 

Ngày 30 tháng 12  năm 2016

Thủ trưởng đơn vị                                              Kế toán

 

Trần Viết Hoàng                                       Nguyễn Thị Hiếu                                                                                             

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
HT: Trần Viết Hoàng
HT: Trần Viết Hoàng
P.HT: Võ Đức Liến
P.HT: Võ Đức Liến
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


BẢN QUYỀN THUỘC VỀ TRƯỜNG THCS LỘC THỦY
Địa chỉ: HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 0523.882872 * Email: thcslocthuy@lethuy.edu.vn