THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 52
Số lượt truy cập: 4911458
QUẢNG CÁO
NĂM HỌC 2016-2017

NHÀ TRƯỜNG 2016 - 2017

QUY ĐỊNH - PHÂN CÔNG

QUY ĐỊNH PHẦN HÀNH ĐẦU NĂM
QUY ĐỊNH HỒ SƠ CHUYÊN MÔN

+ NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ CB-VC 

+ MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ DTHT NĂM HỌC 2016-2017

HOẠT ĐỘNG NHÀ TRƯỜNG

KẾ HOẠCH KHAI GIẢNG

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CBVC NĂM HỌC 2016-2017

+ KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2016-2017

+ QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP BCĐ PCLB-TKCN NĂM HỌC 2016-2017

+ PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ BAN PCLB-TKCN NĂM HỌC 2016-2017

+ KẾ HOẠCH BAN PCLB-TKCN NĂM HỌC 016-2017

+ QĐ THÀNH LẬP BCĐ THƯ VIỆN-THIẾT BỊ 2016-2017

+ KH TỔ CHỨC LỄ PHÁT ĐỘNG HƯỞNG ỨNG HỌC TẬP SUỐT ĐỜI NĂM 2016

+ QĐ THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO DẠY HỌC MÔ HÌNH TRƯỜNG HỌC MỚI

+ QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP TỔ VĂN NGHỆ 

+ QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO LĐ-VS

+ PHÂN CÔNG CÁC LỚP  LĐ-VS 

+ QĐ-KH PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY 2016-2017 

+ QĐ THÀNH LẬP BAN XÂY DỰNG CSVC THEO CHƯƠNG TRÌNH XHH

+ QĐ THÀNH LẬP BTC HỘI THI VIẾT CHỮ ĐẸP GIÁO VIÊN

+ KH TỔ CHỨC HÔI THI VIẾT CHỮ ĐẸP GIÁO VIÊN

+ HƯỚNG DẪN CHẤM VIẾT CHỮ ĐẸP CỦA GIÁO VIÊN

+ KH TỔ CHỨC TỌA ĐÀM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11

+ HD THỐNG KÊ HOẠT ĐỘNG THI ĐUA CỦA CBGVNV (đến 20/11)

+ QĐ THÀNH LẬP BAN BỒI DƯỠNG ĐỘI NGŨ NĂM HỌC 2016-2017

+ QĐ THÀNH LẬP BCĐ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2016-2017

+ QĐ THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG COI, CHẤM KIỂM TRA HKI

+ QĐ THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG THI IOE CẤP HUYỆN TẠI THCS LỘC THỦY 

+ BÁO CÁO SƠ KẾT HỌC KỲ I NĂM HỌC 2016-2017

+ QĐ THÀNH LẬP BCĐ PCĐN, PHỔ CẬP BƠI 2016-2020

+ QĐ THÀNH LẬP TỔ BỒI DƯỠNG TOÁN, VẬT LÝ QUA MẠNG CẤP TỈNH

+ KẾ HOẠCH 26/3 

+ KẾ HOẠCH TỔ CHỨC NGÀY HỘI ĐỌC SÁCH LẦN THỨ 4 NĂM 2017

+ QĐ THÀNH LÂP BAN CHỈ ĐẠO KIỂM TRA HKII

+ QĐ THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG COI-CHẤM HKII

+ QUYẾT ĐỊNH KHEN THƯỞNG TẬP THỂ HỌC SINH

+ BÁO CÁO TỔNG KẾT NĂM HỌC 2016-2017

+ BÁO CÁO THÀNH TÍCH ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN XUẤT SẮC

QĐ THÀNH LẬP BCĐ HOẠT ĐỘNG HÈ 2017

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HÈ 2017

+ KẾ HOẠCH TUYỂN SINH LỚP 6 NĂM HỌC 2017-2018KẾ HOẠCH THÁNG

Tháng 8

Tháng 11

Tháng 02

Tháng 9

Tháng 12

Tháng 3

Tháng 10

Tháng 01

Tháng 4

 

KẾ HOẠCH TUẦN

Tuần 01

Từ 22/8/16 đến 27/8/16

Tuần 02

Từ 29/8/16 đến 4/9/16

Tuần 03

Từ  05/9/16 đến 10/9/15

Tuần 04

Từ 12/9/2016 đến 17/9/16

Tuần 05

Từ 19/916 đến 24/9/16

Tuần 06

Từ 26/9/16 đến 01/10/16

Tuần 7

Từ 3/10/2016 đến 8/10/16

Tuần 08

Từ 10/10 đến 15/10/16 

Tuần 09

Từ 17/10 đến 22/10/16  

Tuần 10

Từ 24/10/16 đến 29/10/16 

 Tuần 11

Từ 31/10/16 đến 05/11/16

Tuần 12

Từ 07/11/16 đến  12/11/16

Tuần 13

Từ 14/11/16 đến 19/11/16

Tuần 14 

Từ 21/11/16 đến 26/11/16

Tuần 15 

Từ 28/11/16 đến 03/12/16

 Tuần 16

Từ 05/12/16 đến 10/12/16

 Tuần 17

Từ 12/12/16 đến 17/12/16

Tuần 18 

Từ 19/12/16 đến 24/12/16

Tuần 19 

Từ 26/12/16 đến 31/12/16

Tuần 20 

Từ 02/01/17 đến 07/01/17

 Tuần 21

Từ 09/01/17 đến 14/01/17

 Tuần 22

Từ 16/01/17 đến 21/01/17

Tuần 23

Từ 23/01 đến 28/01/2017 

Tuần 24 

Từ 30/01 đến 04/02/2017 

 Tuần 25

Từ 06/02 đến 11/02/2017 

Tuần 26 

Từ 13/02 đến 18/02/2017 

Tuần 27

Từ 20/02 đến 25/02/2017  

 Tuần 28

Từ ngày 27/02 đến 04/03/2017

 Tuần 29

Từ ngày 06/03 đến 11/03/2017

Tuần 30

Từ ngày 13/03 đến 18/03/2017 

 Tuần 31

Từ ngày 20/03 đến 25/03/2017

Tuần 32

Từ ngày 27/03 đến 01/04/17 

Tuần 33

Từ ngày 03/04 đến 08/04/17

Tuần 34

Từ ngày 10/04 đến 15/04/17

 Tuần 35

Từ ngày 17/04 đến 22/04/17

 Tuần 36

Từ ngày 24/04 đến 29/04/17

 Tuần 37

Từ ngày 01/05 đến 06/05/17

 Tuần 38

Từ ngày 08/05 đến 13/05/17

Tuần 39

Từ ngày 15/05 đến 20/05/17 

 Tuần 40

Từ ngày 22/05 đến 27/05/17 

Tuần 41

Từ ngày 29/05 đến 03/06/17 

 

Lên đầu trang
TÌM KIẾM


Hỗ trợ trực tuyến
Phạm Thị Hạnh
Phạm Thị Hạnh
Hiệu trưởng
Trương Thị Thanh Huyền
Trương Thị Thanh Huyền
Admin
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


TRƯỜNG THCS LỘC THỦY - HUYỆN LỆ THỦY, TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 0232.3882872 - Email: thcslocthuy@lethuy.edu.vn
Developed by Phạm Xuân Cường. Tel: 0912.037911 - Mail: cuonggiaoduc@gmail.com