THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 42
Số lượt truy cập: 4917347
QUẢNG CÁO

KẾ HOẠCH THÁNG

Tháng 8

Tháng 12

Tháng 4

Tháng 9

Tháng 01

Tháng 5

Tháng 10

Tháng 02

Tháng 6

Tháng 11

Tháng 3

Tháng 7

 

KẾ HOẠCH TUẦN

 TUẦN 1

Từ 19/8 đến 24/8/2019 

 TUẦN 2

Từ 26/8 đến 31/8/2019 

TUẦN 3

Từ 02/9 đến 07/9/2019 

TUẦN 4

Từ 09/9 đến 15/9/2019 

TUẦN 5

Từ 17/9 đến 22/9/2019

TUẦN 6

Từ 23/9 đến 28/9/2019 

TUẦN 7

Từ 30/9 đến 05/9/2019

 TUẦN 8

Từ 07/10 đến 12/10/2019

TUẦN 9

Từ 14/10 đến 19/10/2019 

 TUẦN 10

Từ 21/10 đến 26/10/2019

TUẦN 11

Từ 28/10 đến 02/11/2019 

TUẦN 12

Từ 04/11 đến 09/11/2019 

 TUẦN 13

Từ 11/11 đến 16/11/2019

 TUẦN 14

Từ 18/11 đến 23/11/2019

TUẦN 15

Từ 35/11 đến 30/11/2019 

 TUẦN 16

Từ 02/12 đến 07/12/2019

TUẦN 17

Từ 09/12 đến 14/12/2019 

TUẦN 18

Từ 16/12 đến 21/12/2019 

 TUẦN 19

Từ 23/12 đến 28/12/2019

TUẦN 20

Từ 30/12 đến 04/01/2019 

TUẦN 21

Thực hiện theo lịch CM 

 TUẦN 22

Từ 13/01 đến 18/01/2020

TUẦN 23, 24

Thực hiện theo lịch nhà trường 

TUẦN 25

Từ 03/02 đến 08/02/2020 

 TUẦN 26

Từ 10/2 đến 15/02/2020

TUẦN 27

(Thực hiện theo lịch nhà trường, CM, phòng chống dịch covid-19)

Từ 17/2 đến 22/2/2020 

TUẦN 28

(Thực hiện theo lịch nhà trường, CM, phòng chống dịch covid-19)

Từ 24/2 đến 29/02/2020

 TUẦN 29

(Thực hiện theo lịch nhà trường, CM, phòng chống dịch covid-19)

Từ 02/3 đến 07/03/2020

TUẦN 30

(Thực hiện theo lịch nhà trường, CM, phòng chống dịch covid-19)

Từ 09/3 đến 14/03/2020

TUẦN 31

(Thực hiện theo lịch nhà trường, CM, phòng chống dịch covid-19)

Từ 16/3 đến 21/03/2020

 TUẦN 32

(Thực hiện theo lịch nhà trường, CM, phòng chống dịch covid-19)

Từ 23/3 đến 28/03/2020

TUẦN 33

(Thực hiện theo lịch nhà trường, CM, phòng chống dịch covid-19)

Từ 30/3 đến 04/04/2020

TUẦN 34

(Thực hiện theo lịch nhà trường, CM, phòng chống dịch covid-19)

Từ 06/4 đến 11/04/2020

 TUẦN 35

(Thực hiện theo lịch nhà trường, CM, phòng chống dịch covid-19)

Từ 13/4 đến 18/04/2020

TUẦN 36 

(Thực hiện theo lịch nhà trường, CM, phòng chống dịch covid-19)

Từ 20/4 đến 25/04/2020

TUẦN 37 

(Thực hiện theo lịch nhà trường, CM, phòng chống dịch covid-19)

Từ 27/4 đến 02/05/2020

 TUẦN 38

Từ 04/5 đến 09/05/2020

 TUẦN 39

Từ 11/5 đến 16/05/2020

 TUẦN 40

Từ 18/5 đến 23/05/2020

TUẦN 41 

Từ 25/5 đến 30/05/2020

 TUẦN 42

Từ 01/6 đến 07/06/2020

TUẦN 43

Từ 08/6 đến 14/06/2020 

 TUẦN 44

Từ 15/6 đến 21/06/2020 

 TUẦN 45

Từ 22/6 đến 27/06/2020

TUẦN 46

Từ 29/6 đến 04/07/2020 

 

 

 

Lên đầu trang
TÌM KIẾM


Hỗ trợ trực tuyến
Phạm Thị Hạnh
Phạm Thị Hạnh
Hiệu trưởng
Trương Thị Thanh Huyền
Trương Thị Thanh Huyền
Admin
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


TRƯỜNG THCS LỘC THỦY - HUYỆN LỆ THỦY, TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 0232.3882872 - Email: thcslocthuy@lethuy.edu.vn
Developed by Phạm Xuân Cường. Tel: 0912.037911 - Mail: cuonggiaoduc@gmail.com