THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 57
Số lượt truy cập: 4733810
QUANG CÁO
NĂM HỌC 2016-2017

NHÀ TRƯỜNG 2016 - 2017

QUY ĐỊNH - PHÂN CÔNG

QUY ĐỊNH PHẦN HÀNH ĐẦU NĂM
QUY ĐỊNH HỒ SƠ CHUYÊN MÔN

+ NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ CB-VC 

+ MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ DTHT NĂM HỌC 2016-2017

HOẠT ĐỘNG NHÀ TRƯỜNG

KẾ HOẠCH KHAI GIẢNG

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CBVC NĂM HỌC 2016-2017

+ KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2016-2017

+ QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP BCĐ PCLB-TKCN NĂM HỌC 2016-2017

+ PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ BAN PCLB-TKCN NĂM HỌC 2016-2017

+ KẾ HOẠCH BAN PCLB-TKCN NĂM HỌC 016-2017

+ QĐ THÀNH LẬP BCĐ THƯ VIỆN-THIẾT BỊ 2016-2017

+ KH TỔ CHỨC LỄ PHÁT ĐỘNG HƯỞNG ỨNG HỌC TẬP SUỐT ĐỜI NĂM 2016

+ QĐ THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO DẠY HỌC MÔ HÌNH TRƯỜNG HỌC MỚI

+ QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP TỔ VĂN NGHỆ 

+ QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO LĐ-VS

+ PHÂN CÔNG CÁC LỚP  LĐ-VS 

+ QĐ-KH PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY 2016-2017 

+ QĐ THÀNH LẬP BAN XÂY DỰNG CSVC THEO CHƯƠNG TRÌNH XHH

+ QĐ THÀNH LẬP BTC HỘI THI VIẾT CHỮ ĐẸP GIÁO VIÊN

+ KH TỔ CHỨC HÔI THI VIẾT CHỮ ĐẸP GIÁO VIÊN

+ HƯỚNG DẪN CHẤM VIẾT CHỮ ĐẸP CỦA GIÁO VIÊN

+ KH TỔ CHỨC TỌA ĐÀM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11

+ HD THỐNG KÊ HOẠT ĐỘNG THI ĐUA CỦA CBGVNV (đến 20/11)

+ QĐ THÀNH LẬP BAN BỒI DƯỠNG ĐỘI NGŨ NĂM HỌC 2016-2017

+ QĐ THÀNH LẬP BCĐ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2016-2017

+ QĐ THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG COI, CHẤM KIỂM TRA HKI

+ QĐ THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG THI IOE CẤP HUYỆN TẠI THCS LỘC THỦY 

+ BÁO CÁO SƠ KẾT HỌC KỲ I NĂM HỌC 2016-2017

+ QĐ THÀNH LẬP BCĐ PCĐN, PHỔ CẬP BƠI 2016-2020

+ QĐ THÀNH LẬP TỔ BỒI DƯỠNG TOÁN, VẬT LÝ QUA MẠNG CẤP TỈNH

+ KẾ HOẠCH 26/3 

+ KẾ HOẠCH TỔ CHỨC NGÀY HỘI ĐỌC SÁCH LẦN THỨ 4 NĂM 2017

+ QĐ THÀNH LÂP BAN CHỈ ĐẠO KIỂM TRA HKII

+ QĐ THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG COI-CHẤM HKII

+ QUYẾT ĐỊNH KHEN THƯỞNG TẬP THỂ HỌC SINH

+ BÁO CÁO TỔNG KẾT NĂM HỌC 2016-2017

+ BÁO CÁO THÀNH TÍCH ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN XUẤT SẮC

QĐ THÀNH LẬP BCĐ HOẠT ĐỘNG HÈ 2017

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HÈ 2017

+ KẾ HOẠCH TUYỂN SINH LỚP 6 NĂM HỌC 2017-2018KẾ HOẠCH THÁNG

Tháng 8

Tháng 11

Tháng 02

Tháng 9

Tháng 12

Tháng 3

Tháng 10

Tháng 01

Tháng 4

 

KẾ HOẠCH TUẦN

Tuần 01

Từ 22/8/16 đến 27/8/16

Tuần 02

Từ 29/8/16 đến 4/9/16

Tuần 03

Từ  05/9/16 đến 10/9/15

Tuần 04

Từ 12/9/2016 đến 17/9/16

Tuần 05

Từ 19/916 đến 24/9/16

Tuần 06

Từ 26/9/16 đến 01/10/16

Tuần 7

Từ 3/10/2016 đến 8/10/16

Tuần 08

Từ 10/10 đến 15/10/16 

Tuần 09

Từ 17/10 đến 22/10/16  

Tuần 10

Từ 24/10/16 đến 29/10/16 

 Tuần 11

Từ 31/10/16 đến 05/11/16

Tuần 12

Từ 07/11/16 đến  12/11/16

Tuần 13

Từ 14/11/16 đến 19/11/16

Tuần 14 

Từ 21/11/16 đến 26/11/16

Tuần 15 

Từ 28/11/16 đến 03/12/16

 Tuần 16

Từ 05/12/16 đến 10/12/16

 Tuần 17

Từ 12/12/16 đến 17/12/16

Tuần 18 

Từ 19/12/16 đến 24/12/16

Tuần 19 

Từ 26/12/16 đến 31/12/16

Tuần 20 

Từ 02/01/17 đến 07/01/17

 Tuần 21

Từ 09/01/17 đến 14/01/17

 Tuần 22

Từ 16/01/17 đến 21/01/17

Tuần 23

Từ 23/01 đến 28/01/2017 

Tuần 24 

Từ 30/01 đến 04/02/2017 

 Tuần 25

Từ 06/02 đến 11/02/2017 

Tuần 26 

Từ 13/02 đến 18/02/2017 

Tuần 27

Từ 20/02 đến 25/02/2017  

 Tuần 28

Từ ngày 27/02 đến 04/03/2017

 Tuần 29

Từ ngày 06/03 đến 11/03/2017

Tuần 30

Từ ngày 13/03 đến 18/03/2017 

 Tuần 31

Từ ngày 20/03 đến 25/03/2017

Tuần 32

Từ ngày 27/03 đến 01/04/17 

Tuần 33

Từ ngày 03/04 đến 08/04/17

Tuần 34

Từ ngày 10/04 đến 15/04/17

 Tuần 35

Từ ngày 17/04 đến 22/04/17

 Tuần 36

Từ ngày 24/04 đến 29/04/17

 Tuần 37

Từ ngày 01/05 đến 06/05/17

 Tuần 38

Từ ngày 08/05 đến 13/05/17

Tuần 39

Từ ngày 15/05 đến 20/05/17 

 Tuần 40

Từ ngày 22/05 đến 27/05/17 

Tuần 41

Từ ngày 29/05 đến 03/06/17 

 

Lên đầu trang
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
HT: Phạm Thị Hạnh 
Trương Thị Thanh Huyền 
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


BẢN QUYỀN THUỘC VỀ TRƯỜNG THCS LỘC THỦY
Địa chỉ: HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 0523.882872 * Email: thcslocthuy@lethuy.edu.vn