THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 71
Số lượt truy cập: 4721953
QUANG CÁO

 

KẾ HOẠCH THÁNG

Tháng 8

Tháng 12

Tháng 4

Tháng 9

Tháng 01

Tháng 5 

Tháng 10

Tháng 02

Tháng 6 

Tháng 11

Tháng 3

 Tháng 7


KẾ HOẠCH TUẦN

Tuần 01

Từ 21/8/17 đến 26/8/17

Tuần 02

Từ 28/8/17 đến 02/9/17

Tuần 03

Từ 04/9/17 đến 09/9/17

Tuần 04

Từ 11/9 đến 16/9/17

Tuần 05

Từ 18/9/17 đến 23/9/17

Tuần 06

Từ 25/9/17 đến 30/9/17 

Tuần 07

Từ 02/10 đến 07/10/17 

Tuần 8

Từ 09/10 đến 14/10/2017 

Tuần 9

Từ 16/10 đến 21/10/2017 

 Tuần 10

Từ 23/10 đến 28/10/2017

 Tuần 11

Từ 30/10 đến 04/11/2017

Tuần 12

Từ 06/11 đến 11/11/2017 

 Tuần 13

Từ 13/11 đến 18/11/2017

Tuần 14

Từ 20/11 đến 25/11/2017 

Tuần 15

Từ 27/11 đến 02/12/2017 

 Tuần 16

Từ 04/12 đến 09/12/2017

Tuần 17

Từ 11/12 đến 16/12/2017 

Tuần 18

Từ 18/12 đến 23/12/2017 

 Tuần 19

Từ  25/12 đến 30/12/2017

 Tuần 20

Từ 01/01 đến 06/01/2018

Tuần 21

Từ 08/01 đến 13/01/2018 

Tuần 22

Từ 15/01 đến 20/01/2018 

Tuần 23

Từ 22/01 đến 27/01/2018 

Tuần 24

Từ 29/01 đến 03/02/2018 

 Tuần 25

Từ 05/02 đến 10/02/2018

Tuần 26

Từ 12/02 đến 17/02/2018 

Tuần 27

Từ 19/02 đến 24/02/2018 

 Tuần 28

Từ 26/02 đến 03/3/2018

 Tuần 29

Từ 05/3 đến 10/3/2018

Tuần 30

Từ 12/3 đến 17/3/2018 

Tuần 31

Từ 19/3 đến 24/3/2018 

Tuần 32

Từ 26/3 đến 31/3/2018 

Tuần 33

Từ 02/4 đến 07/4/2018 

 Tuần 34

Từ 09/4 đến 14/4/2018

Tuần 35

Từ 16/4 đến 21/4/2018 

 Tuần 36

Từ 23/4 đến 28/4/2018

 Tuần 37

Từ 30/5 đến 05/5/2018

 Tuần 38

Từ 07/5 đến 12/5/2018

Tuần 39

Từ 14/5 đến 19/5/2018 

 

 

 


Lên đầu trang
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
HT: Phạm Thị Hạnh 
Trương Thị Thanh Huyền 
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


BẢN QUYỀN THUỘC VỀ TRƯỜNG THCS LỘC THỦY
Địa chỉ: HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 0523.882872 * Email: thcslocthuy@lethuy.edu.vn