THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 78
Số lượt truy cập: 4745315
QUANG CÁO

KẾ HOẠCH THÁNG

Tháng 8

Tháng 12

Tháng 4

Tháng 9

Tháng 01

Tháng 5

Tháng 10

Tháng 02

Tháng 6

Tháng 11

Tháng 3

Tháng 7

 

KẾ HOẠCH TUẦN

 TUẦN 1

Từ 19/8 đến 24/8/2019 

 TUẦN 2

Từ 26/8 đến 31/8/2019 

TUẦN 3

Từ 02/9 đến 07/9/2019 

TUẦN 4

Từ 09/9 đến 15/9/2019 

TUẦN 5

Từ 17/9 đến 22/9/2019

TUẦN 6

Từ 23/9 đến 28/9/2019 

TUẦN 7

Từ 30/9 đến 05/9/2019

 TUẦN 8

Từ 07/10 đến 12/10/2019

TUẦN 9

Từ 14/10 đến 19/10/2019 

 TUẦN 10

Từ 21/10 đến 26/10/2019

TUẦN 11

Từ 28/10 đến 02/11/2019 

TUẦN 12

Từ 04/11 đến 09/11/2019 

 TUẦN 13

Từ 11/11 đến 16/11/2019

 TUẦN 14

Từ 18/11 đến 23/11/2019

TUẦN 15

Từ 35/11 đến 30/11/2019 

 TUẦN 16

Từ 02/12 đến 07/12/2019

TUẦN 17

Từ 09/12 đến 14/12/2019 

TUẦN 18

Từ 16/12 đến 21/12/2019 

 TUẦN 19

Từ 23/12 đến 28/12/2019

TUẦN 20

Từ 30/12 đến 04/01/2019 

TUẦN 21

Thực hiện theo lịch CM 

 TUẦN 22

Từ 13/01 đến 18/01/2020

TUẦN 23, 24

Thực hiện theo lịch nhà trường 

TUẦN 25

Từ 03/02 đến 08/02/2020 

 TUẦN 26

Từ 10/2 đến 15/02/2020

TUẦN 27

(Thực hiện theo lịch nhà trường, CM, phòng chống dịch covid-19)

Từ 17/2 đến 22/2/2020 

TUẦN 28

(Thực hiện theo lịch nhà trường, CM, phòng chống dịch covid-19)

Từ 24/2 đến 29/02/2020

 TUẦN 29

(Thực hiện theo lịch nhà trường, CM, phòng chống dịch covid-19)

Từ 02/3 đến 07/03/2020

TUẦN 30

(Thực hiện theo lịch nhà trường, CM, phòng chống dịch covid-19)

Từ 09/3 đến 14/03/2020

TUẦN 31

(Thực hiện theo lịch nhà trường, CM, phòng chống dịch covid-19)

Từ 16/3 đến 21/03/2020

 TUẦN 32

(Thực hiện theo lịch nhà trường, CM, phòng chống dịch covid-19)

Từ 23/3 đến 28/03/2020

TUẦN 33

(Thực hiện theo lịch nhà trường, CM, phòng chống dịch covid-19)

Từ 30/3 đến 04/04/2020

TUẦN 34

(Thực hiện theo lịch nhà trường, CM, phòng chống dịch covid-19)

Từ 06/4 đến 11/04/2020

 TUẦN 35

(Thực hiện theo lịch nhà trường, CM, phòng chống dịch covid-19)

Từ 13/4 đến 18/04/2020

TUẦN 36 

(Thực hiện theo lịch nhà trường, CM, phòng chống dịch covid-19)

Từ 20/4 đến 25/04/2020

TUẦN 37 

(Thực hiện theo lịch nhà trường, CM, phòng chống dịch covid-19)

Từ 27/4 đến 02/05/2020

 TUẦN 38

Từ 04/5 đến 09/05/2020

 TUẦN 39

Từ 11/5 đến 16/05/2020

 TUẦN 40

Từ 18/5 đến 23/05/2020

TUẦN 41 

Từ 25/5 đến 30/05/2020

 TUẦN 42

Từ 01/6 đến 07/06/2020

TUẦN 43

Từ 08/6 đến 14/06/2020 

 TUẦN 44

Từ 15/6 đến 21/06/2020 

 TUẦN 45

Từ 22/6 đến 27/06/2020

TUẦN 46

Từ 29/6 đến 04/07/2020 

 

 

 

Lên đầu trang
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
HT: Phạm Thị Hạnh 
Trương Thị Thanh Huyền 
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


BẢN QUYỀN THUỘC VỀ TRƯỜNG THCS LỘC THỦY
Địa chỉ: HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 0523.882872 * Email: thcslocthuy@lethuy.edu.vn