THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 127
Số lượt truy cập: 4733810
QUANG CÁO

HOẠT ĐỘNG THIẾT BỊ

+ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THIẾT BỊ NĂM HỌC 2019-2020

 

 

KẾ HOẠCH THÁNG

Tháng 8

Tháng 12

Tháng 4

Tháng 9

Tháng 01

Tháng 5

Tháng 10

Tháng 02

Tháng 6

Tháng 11

Tháng 3

Tháng 7

 

KẾ HOẠCH TUẦN

 TUẦN 1

Từ 19/8 đến 24/8/2019

TUẦN 2

Từ 26/8 đến 31/8/2019 

 TUẦN 3

Từ 02/9 đến 07/9/2019

 TUẦN 4

Từ 09/9 đến 15/9/2019

TUẦN 5

Từ 16/9 đến 22/9/2019 

TUẦN 6

Từ 23/9 đến 28/9/2019 

 TUẦN 7

Từ 30/9 đến 05/10/2019

 TUẦN 8

Từ 07/10 đến 12/10/2019

TUẦN 9

Từ 14/10 đến 19/10/2019 

 TUẦN 10

Từ 21/10 đến 26/10/2019

TUẦN 11

Từ 28/10 đến 02/11/2019 

TUẦN 12

Từ 04/11 đến 09/11/2019 

 TUẦN 13

Từ 11/11 đến 16/11/2019

TUẦN 14

Từ 18/11 đến 23/11/2019

TUẦN 15

Từ 25/11 đến 30/11/2019

TUẦN 16

Từ 02/12 đến 07/12/2019 

TUẦN 17

Từ 09/12 đến 14/12/2019 

TUẦN 18

Từ 16/12 đến 21/12/2019 

 TUẦN 19

Từ 23/12 đến 28/12/2019

TUẦN 20

Từ 30/12 đến 04/01/2020

TUẦN 21

Từ 06/01 đến 11/01/2020

TUẦN 22

Từ 13/01 đến 18/01/2020 

TUẦN 23

Thực hiện theo kế hoạch nhà trường (nghĩ Tết NĐ)

Từ 20/01 đến 25/01/2020

TUẦN 24

Thực hiện theo kế hoạch nhà trường (nghĩ Tết NĐ)

Từ 27/01 đến 01/02/2020

 TUẦN 25

Từ 03/02 đến 08/02/2020

TUẦN 26

(Thực hiện theo lịch nhà trường, phòng chống dịch covid-19)

Từ 10/02 đến 15/02/2020 

TUẦN 27

(Thực hiện theo lịch nhà trường, phòng chống dịch covid-19)

Từ 17/02 đến 22/02/2020

 TUẦN 28

(Thực hiện theo lịch nhà trường, phòng chống dịch covid-19)

Từ 24/02 đến 29/02/2020

 TUẦN 29

(Thực hiện theo lịch nhà trường, phòng chống dịch covid-19)

Từ 02/03 đến 07/03/2020

TUẦN 30

(Thực hiện theo lịch nhà trường, phòng chống dịch covid-19)

Từ 09/03 đến 14/03/2020 

 TUẦN 31

(Thực hiện theo lịch nhà trường, phòng chống dịch covid-19)

Từ 16/03 đến 21/03/2020

TUẦN 32

(Thực hiện theo lịch nhà trường, phòng chống dịch covid-19)

Từ 23/03 đến 28/03/2020 

TUẦN 33

(Thực hiện theo lịch nhà trường, phòng chống dịch covid-19) 

Từ 30/03 đến 04/04/2020

 TUẦN 34

(Thực hiện theo lịch nhà trường, phòng chống dịch covid-19) 

Từ 06/04 đến 11/04/2020

TUẦN 35

(Thực hiện theo lịch nhà trường, phòng chống dịch covid-19) 

Từ 13/04 đến 18/04/2020

TUẦN 36

(Thực hiện theo lịch nhà trường, phòng chống dịch covid-19) 

Từ 20/04 đến 25/04/2020 

 TUẦN 37

Từ 27/04 đến 02/05/2020

TUẦN 38

Từ 04/05 đến 09/05/2020

TUẦN 39 

Từ 11/05 đến 16/5/2020

 TUẦN 40

Từ 18/05 đến 23/5/2020

 TUẦN 41

Từ 25/05 đến 30/5/2020

 TUẦN 42

Từ 01/06 đến 06/6/2020

 TUẦN 43

Từ 08/06 đến 13/6/2020

 TUẦN 44

Từ 15/06 đến 20/6/2020

TUẦN 45

Từ 22/06 đến 27/6/2020 

 TUẦN 46

Từ 29/06 đến 04/7/2020

TUẦN 47

Từ 06/07 đến 11/7/2020 

 TUẦN 48

Từ13/07 đến 18/7/2020 

Lên đầu trang
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
HT: Phạm Thị Hạnh 
Trương Thị Thanh Huyền 
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


BẢN QUYỀN THUỘC VỀ TRƯỜNG THCS LỘC THỦY
Địa chỉ: HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 0523.882872 * Email: thcslocthuy@lethuy.edu.vn