THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 44
Số lượt truy cập: 2058491
QUANG CÁO
[1] 2 3 4 5 [Sau]
Tên tài liệu Download
CV 350 van dong ung ho Bao tro tre em nam 2018
CV_345_KH_tham_dinh_phong_trao_THTT_HSTC
CV 340 thuc hien cong tac BDTX cuoi nam năm hoc 2017 - 2018 cap THCS
CV_289_HD_danh_gia_phan_loai_cong_chuc_vien_chuc
CV_288_HD_danh_gia_xep_loai_theo_chuan_nghe_nghiep
CV_236_KH_kiem_tra_hoc_ky_II_THCS
Luật Viên chức; Luật giáo dục; Nghị định 27
CV 84 HD XD va thực hiện các chuyên đề dạy học THCS
Các văn bản về Chức danh nghề nghiệp
QĐ thành lập Hội đồng coi kiểm tra HKI
CV 1105/PGD&ĐT về Hướng dẫn kiểm tra môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh khối 9
CV số 1081/GD&ĐT-THCS ngày 06/12/2017 về hướng dẫn kiểm tra HKI
CV_1031_TB__lich_trinh_va_KH_to_chuc_hoi_thi_GVDG_THCS
CV_1030_KH_khao_sat_TA_doi_voi_GV_du_thi_GVDG_THCS
Hướng dẫn thi GVGD cấp THCS huyện Lệ Thủy
QĐ Về công tác kiểm tra trường học 2017-2018
CV Hướng dẫn các Hội thi THCS năm học 2017-2018
CV Hướng dẫn về tổ chức Hội thi Em hát dân ca-Hò khoan Lệ Thủy THCS
QĐ ban hanh KH muc tieu phat trien GDĐT nam 2017-2018
CV_ Dự thảo Nhiệm vụ năm học 2017-2018 của cấp học THCS
CV hướng dẫn ký cam kết chấp hành nội quy trường học năm 2017-2018
Hướng dẫn hồ sơ BDTX năm học 2017-2108
Dự thảo Báo cáo tổng kết và Phương hướng nhiệm vụ năm học 2017-2018
CV 637 KH tập huấn PCGD năm 2017
QD_2623_ban_hanh_khung_KH_thoi_gian_nam_hoc_2017-2018
CV 490 ve Thông báo về kết quả thi đua năm học 2016-2017(Phòng GD&ĐT)
CV_316_HD_danh_gia_phan_loai_CC_VC_nam_hoc_2016-2017
CV_315_HD_danh_gia_xep_loai_CBQL_-_GV_theo_CNN
CV_282_KH_to_chuc_ngay_sach_Viet_Nam_2017
QD_208_khen_thuong_thanh_tich_HS_dat_giai_cuoc_thi__giai_toan_bang_TV__qua_mang_cap_huyen[1] 2 3 4 5 [Sau]
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
HT: Trần Viết Hoàng
HT: Trần Viết Hoàng
P.HT: Võ Đức Liến
P.HT: Võ Đức Liến
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


BẢN QUYỀN THUỘC VỀ TRƯỜNG THCS LỘC THỦY
Địa chỉ: HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 0523.882872 * Email: thcslocthuy@lethuy.edu.vn